Overview GDPR English (UK)

Overwegingen

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Hoofdstuk II: Beginselen

Hoofdstuk III: Rechten van de betrokkene

Hoofdstuk IV: Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Hoofdstuk V: Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

Hoofdstuk VI: Onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten

Hoofdstuk VII: Samenwerking en coherentie

Hoofdstuk VIII: Beroep, aansprakelijkheid en sancties

Hoofdstuk IX: Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking

 Hoofdstuk X: Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

Hoofdstuk XI: Slotbepalingen

Verwijzingen